Rank

Name

Points

1

Sekar Pachai

2000

2

Manikandan M

1720

3

Santhoshsan S

1285

4

Anandan Dhanpani

1280

5

Rohan S Suvarna

1225

6

Dinesh Selvamani

1110

7

S. Pavinesh

978

8

Srikanth D

937

9

Sanjay Selvamani

730

10

Vignesh Vijaykumar

583

11

Dinesh Kumar M

583

12

Rajasekar P (Kutti)

528

13

Akash Shetty

500

14

Praveen

488

15

Balakrishnan

488

16

Ranjith Alampara

475

17

Rajaguru

462

18

Gobinath

450

19

M Vasikaran

438

20

Nathaniyel Bishro

438

21

Abyaan

425

22

Akshit P

413

23

Manoj Kumar

400

24

Alex Sunder

395

Rank

Name

Points

1

Sekar Pachai

3000

2

Manikandan M

2580

3

Santhoshsan S

2190

4

Anandan D

1280

5

Rohan S Suvarna

1170

6

Dinesh Selvamani

1165

7

Akash Shetty

1138

8

Rajasekar P (Kutti)

670

9

Sanjay Selvamani

583

10

Srikanth D

583

11

Jathin CS

583

12

Dinesh Kumar M

555

13

Ajesh R

555

14

Vignesh Vijaykumar

528

15

Nihal Salian

528

16

M Vasikaran

500

17

Praveen

488

18

Balakrishnan

488

19

Vikram Aditya Menon

475

20

Mari Muthu 

475

21

Alex Sunder

462

22

Nathaniyel Bishro

462

23

Manoj Kumar

450

24

Rajaguru

450

25

Ranjith

438

Ranking

Name

Points

1

Sekar Pachai

1000

2

Manikandan M

860

3

Anandan D

730

4

Santhoshsan S

670

5

S. Pavinesh

610

6

Dinesh Selvamani

583

7

Dinesh Kumar M

555

8

Srikanth D

528

9

Rohan S Suvarna

500

10

Akash Shetty

488

11

Jeraltin J

475

12

Mari Muthu 

462

13

M Vasikaran

450

14

Rajaguru

438

15

Baiju Shaffi

425