Rank

Name

Average

1

Ramesh Budihal

          13.75

2

Ajeesh Ali

          12.53

3

Sateesh S

          12.19

4

Ruban V

            8.88

5

Manikandan M

          10.20

6

Srikanth D

            9.76

7

Surya P

            9.48

8

Sanjaikumar S

            9.29

9

Manikandan D

          10.42

10

Harish M

            8.92

11

Nithishvarun T

            8.84

12

Babu Sivaraj

            8.05

13

Vignesh V

            8.24

14

Ragul G

            8.04

15

Manivannan T

            7.45

16

Santhosan S

            7.07

17

Santhosh M

          11.06

18

Selvam M

            8.96

19

Manikandan I

            8.03

20

Akilan S

            7.72

21

Ragul P

            7.48

22

Sanjay Selvamani

            7.07

23

Ajith Govind

            7.00

24

Subramani M

            6.79

25

Ajith K

            7.30

26

Ramesh V

            6.45

27

Rajasekar P

            5.66

28

Saravanan B

            5.65

29

Praveen M

            5.54

30

Vasanth Kumar

            4.72

31

Rajaguru S

            6.93

32

Pazhani Kavi

            6.27

33

Sekar Pachai

            6.13

34

Karthik M

            5.73

35

Rajkumar Krishnan

            5.63

36

Jayaraj Karkera

            4.04

37

Sanjay babu

            3.43

38

Akash C

            5.43

39

Yash Sinojia

            3.57

40

Saroo Saran

            3.50

41

Nikhil Dhyan

            3.17

42

Movin Dsouza

            2.93

43

Tejas Ram

            2.14

Rank

Name

1

Sugar Shanti Banarse

2

Shrishti Selvam

3

Sinchana D Gowda

4

Ishita Malaviya

5

Atita

6

Gayatri Juvekar

7

Akhila M

Rank

Name

1

Kishore Kumar

2

Naveen Kumar

3

Jeevan S

4

Tayin Arun

5

Jeeavnathan I

6

Likith

7

Ranjithkumar S

8

Lokesh S

9

Sujal

10

Akash Pujar

11

Pradeep Pujar

12

Hanamanta Pujar

13

Raju Pujar

14

Prahlad Sriram